Thune Eureka Søk Meny Lukk

Miljø og drift

Fram Eiendom
Thune Eureka er planlagt i et miljøperspektiv, og har bl .a. et ­avansert klima- og oppvarmingssystem. Byggets primære energikilde er ­bergvarme fra egen brønnpark med et reversibelt væske-vann varmepumpe-system som dekker oppvarming- og kjølebehov.

Les mer om miljø på Fram.no

Overskuddsvarme lagres i brønnene i grunnen og utnyttes til oppvarming om vinteren. Eventuelt spisslastbehov dekkes av Fortums fjernvarme-nett. Frikjøling benyttes hvis temperaturen i grunnen tillater det. Eventuelt tilleggsbehov dekkes av tørrkjøler.

Bygget vil når det står ferdig sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR i klasse «Very good». Det er lagt vekt på energieffektive løsninger og bygget skal tilfredsstille energimerke B. Frams driftsselskap Framdrift sørger for et bygg og arealer som alltid er i topp stand og yter god -service hvis noe uforutsett skulle oppstå.

 

BreamNor

Meld interesse